Kunniamaininta Tulevaisuuskirjalle

Tulevaisuuskirja

Lauri Jäntin säätiön kunniamaininta Markku Wileniukselle 21.1.2016

”Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wileniuksen Tulevaisuuskirja (Otava 2015) auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät muokkaavat tulevaisuuttamme ja mihin suuntiin yhteiskuntamme liikkuu. Kirja on helppolukuinen ja selkeä esitys siitä, miten megatrendit kuten teknologioiden käyttö, globalisoituminen ja demografiset muutokset vääjäämättä mullistavat yhteiskunnan rakenteita, arvoja ja toimintatapoja. Kirjassa keskeisessä asemassa oleva suurien syklien teoria asettaa nykyisen kehityksen laajempaan historialliseen kokonaiskuvaan. Teoksessa on paljon ainesta julkisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi.”

Säätiön vuosittain jakamat tunnustuspalkinnot, Lauri Jäntin palkinto sekä kunniamaininnat, jaetaan edellisenä vuonna ilmestyneiden merkittävien suomenkielisen tietokirjojen tekijöille. 

http://www.laurijantinsaatio.fi/

Tulevaisuuskirja (2015)

Markku Wilenius, Tulevaisuuskirja

Näyttökuva 2015-06-05 kello 13.48.33Tulevaisuuskirja kertoo mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja miten se tapahtuu. Kirjaan olen koonnut havaintoni maailman muutoksesta ja miten se näkyy taloudessa, teknologiassa, kulttuurissa, politiikassa tai meidän henkilökohtaisessa elämässä. Tulevaisuudentutkijan perspektiivin antaa se, että tarkastelen tätä muutosta 40-60 välein tapahtuvina kehitysharppauksina tai aaltoina. Lisäksi kerron mikä tekee tästä alkavasta kuudennesta aallosta erilaisen verrattuna aikaisempiin.

”Haluatteko olla osa ongelmaa vai ratkaisua maailman ajautuessa kohti ylituottamisen ja -kuluttamisen pistettä?”